Help
RSS
English Dutch
 
Orca Morgan Orca Morgan

Nodig

€ 7.000,00

Tot nu toe

€ 7.017,00

0%

Finished


Orca Morgan

Nummer: 45

Beoordeel

(3 beoordelingen)  

Secretary of State Bleker has announced that orca Morgan may not go back to her family which have already been localized in Norway, but must be exported to the animal park Loro Parque in Tenerife.
Again he leaves the future of Morgan determined by the commercial Dolfinarium.

The Orca Coalition wants to appeal to yet again have a judge to look at the case. However, we can only do this if we have enough money for this procedure.  We have already proved that the Ministry is not objective in this case, and that a judge is needed for an independent judgment.
We have adduced sufficient evidence in recent weeks to show that release is possible, and how bad the situation is in Loro Parque.  We have the facts on our side and with that we have the confidence in a happy ending.

In early September, the Ministry finally demanded of the Dolfinarium that they would release sound recordings of Morgan to have independent researchers look for Morgan’s family group.

After only two weeks Morgan's family group was found with 77.7% certainty in a research that would normally take months.
Still, this positive outcome was obviously no reason for the Ministry to let Morgan return to her family.
Remarkably, since the lack of this information was the main obstacle to the expansion of Morgan.

It is regrettable that this all had to come to this point.
But knowing that the transfer to Tenerife will be a worsening for Morgan, is a reason for the Orca Coalition to continue. In Loro Parque Morgan awaits a pool that is 15% smaller than the tank where she stays now.
No one can predict how long she must wait in that pool until she can be placed with the present very difficult group of orcas.

The orcas there are so aggressive that they live separately and only come together for the shows and training.
Chances are that the introduction to this group of orcas will be so difficult that Morgan in a short time will have to be moved again.
If that happens, the Dolfinarium for the second time since its existence will have a slush function for the U.S. concern SeaWorld.

To all who want to avoid this future for Morgan, an urgent appeal is done to make an additional donation to the Orca Coalition to pay for the procedure.

 

Nederlands

Staatssecretaris Bleker heeft bekend gemaakt  dat  orka Morgan niet terug mag gaan naar haar inmiddels gelokaliseerde familie in Noorwegen, maar geëxporteerd moet worden naar dierenpark Loro Parque op Tenerife. Wederom laat hij de toekomst van Morgan bepalen door het commerciële Dolfinarium.

De Orka Coalitie wil in beroep gaan om wederom een rechter naar de gang van zaken te laten kijken. Dit kunnen wij echter pas doen als we genoeg geld bijelkaar hebben om deze procedure te starten. We hebben al eerder bewezen dat het ministerie niet objectief in deze zaak staat, en dat er een rechter voor nodig is om een onafhankelijk oordeel te vellen. We hebben de afgelopen weken voldoende bewijsmateriaal aangedragen om aan te tonen dat uitzetten wél mogelijk is, en hoe slecht de situatie in Loro Parque is.  We hebben de feiten aan onze kant en daarmee alle vertrouwen in een goede afloop.

Begin september eiste het ministerie eindelijk van het Dolfinarium dat zij de geluidsopnamen van Morgan vrijgaven om onafhankelijke onderzoekers naar de familiegroep van Morgan te laten zoeken. Al na twee weken werd Morgans familiegroep met 77,7% zekerheid gevonden, in een onderzoek dat normaliter maanden tijd zou vergen. Toch mocht dit overduidelijk positieve resultaat geen reden voor de minister zijn om Morgan terug te laten keren naar haar familie. Opmerkelijk, want het ontbreken van deze informatie vormde het grootste struikelblok voor het uitzetten van Morgan.

Het is betreurenswaardig dat het allemaal zo ver heeft moeten komen. Maar de wetenschap dat de overplaatsing naar Tenerife voor Morgan een verslechtering zal betekenen is voor de Orka Coalitie reden om door te gaan. In Loro Parque wacht Morgan een bassin dat 15% kleiner is dan de tank waar zij nu in zit. Niemand kan voorspellen hoe lang ze in dat bassin moet wachten tot ze bij de aanwezige, zeer problematische groep orka’s geplaatst kan worden. De orka’s daar zijn zo agressief dat ze gescheiden leven, en alleen voor de shows en trainingen bijelkaar komen. De kans is groot dat de introductie met deze groep orka’s zo moeizaam verloopt, dat Morgan binnen korte tijd opnieuw verplaatst moet worden. Als dat gebeurt, heeft het Dolfinarium voor de tweede keer sinds haar bestaan een doorsluisfunctie voor het Amerikaanse miljoenenconcern SeaWorld betekend.

Aan allen die Morgan deze toekomst wil voorkomen, wordt een dringende oproep gedaan om de Orka Coalitie te helpen door een extra donatie te doen om de procedure te bekostigen.

 


Orca Morgan

Tot nu toe

(100.24%)

Beoordelingen

(3)

Bezoeken

(4179)

Nieuwe reacties


activiteiten