Help
RSS
English Dutch
 
Melk, Je Kan Zonder! Melk, Je Kan Zonder!

Nodig

€ 7.500,00

Tot nu toe

€ 961,00

0%

Finished


Melk, Je Kan Zonder!

Nummer: 289

Beoordeel

(2 beoordelingen)  

Steun ons met een gift en help mee deze campagne tot een succes te maken!

MELK - GELOOF JIJ IN SPROOKJES?
Melk wordt door de zuivelindustrie verkocht als ware het een sprookje, compleet met idyllische plaatjes van koeien in de wei. De industrie 'vergeet' daarbij de negatieve zijde van het produceren en consumeren van melk te belichten. Met de campagne "Melk, Je Kan Zonder" wil de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) hier iets aan doen. Ons budget is beperkt en daarom vragen we jou om hulp. Steun deze campagne met een gift of meld je aan als vrijwilliger!

DE CAMPAGNE - MELK, JE KAN ZONDER
Met de campagne willen we een weerwoord laten horen tegen de krachtige propagandamachine van de zuivelindustrie. Hun gelikte spotjes worden gemaakt met een miljoenen budget. Wij doen het met 'iets minder'.

Met jouw steun willen we de boodschappen van de zuivelindustrie ontkrachten door:
• Het opzetten van informatieve websites met wetenschappelijke informatie over de gevolgen van de productie en consumptie van melk;
• Het promoten van alternatieven;
• (Virale) berichten maken (video's, interviews, infographics) en verspreiden via sociale media;
• Guerilla-acties opzetten in de media en het straatbeeld, met een reële boodschap over zuivel;
• Reclameboodschappen maken voor krant, radio, televisie en internet (voor zover mogelijk).

steun ons met een gift
Als vereniging zetten wij ons actief in voor de promotie van heerlijk plantaardig voedsel. Steeds meer mensen stappen hierop over omdat zij de voordelen zien voor hun eigen gezondheid, de dieren, natuur&milieu en de medemens. Als organisatie hebben wij beperkte middelen en krijgen wij geen subsidie, daarom zoeken we jouw hulp! Samen kunnen we een tegengeluid laten horen. Doe daarom een donatie! Klein of groot, elke euro telt!

(De NVV heeft de ANBI status. Hierdoor kan je gift aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. Wil je hier gebruik van maken? Doneer dan niet via deze crowdfundingpagina maar maak je gift rechtstreeks over aan de NVV. Gebruik hiervoor rekeningnummer: 19.83.97.097 ten name van de NVV te Zutphen en onder vermelding van "Gift zuivelcampagne".)

steun ons met jouw inzet
Beschik je over bepaalde vaardigheden en wil je die inzetten voor deze campagne? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Samen staan we sterker!

DE INVLOED VAN MELK
De productie en consumptie van zuivel heeft invloed op verschillende gebieden. Hieronder een kleine opsomming. Het is de bedoeling deze punten uitgebreid toe te lichten op de op te zetten informatieve website.

gezondheid
• Zuivel is geen wondermiddel tegen botontkalking, zoals gesuggereerd door de zuivelindustrie. Sterker nog, zuivelgebruik wordt zelfs in verband gebracht met een mogelijk verhoogde kans op botontkalking. Dit omdat zure, dierlijke eiwitten meer calcium aan de botten onttrekken dan dat melk aan calcium oplevert.
• Veel voedingsexperts plaatsen vraagtekens bij veronderstelde gezondheidsvoordelen van melkconsumptie of raden het gebruik van melk in zijn geheel af.
• Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat het promoten van zuivel zal leiden tot extra doden.

dierenwelzijn
• De industrie stuurt op steeds meer melk per koe. Via fokprogramma's heeft de bedrijfstak gezorgd voor een koe die nu twee keer zoveel melk geeft als in 1950 en vier keer zoveel als in 1900. De grotere uier vormt fysiek een grotere belasting voor de koe.
• Voor de productie van melk wordt de koe elk jaar zwanger gemaakt. Na de geboorte wordt het kalf vaak meteen van de koe gescheiden, waarna de koe nog lange tijd blijft loeien om haar verloren jong. Het kalf zelf wordt vetgemest op een ijzerarm dieet om het vlees lichter te laten kleuren, hetgeen leidt tot bloedarmoede bij het kalf. Ze worden vaak getransporteerd naar Italië, Frankrijk en Duitsland waar dit vlees populair is.
• Steeds meer koeien staan het hele jaar door op stal en komen alleen buiten als ze naar het slachthuis vervoerd worden.
• Koeien worden afgedankt en geslacht zodra de melkproductie afneemt, vaak al voordat ze zes jaar oud zijn. Van nature kunnen ze twee tot drie keer zo oud worden.

natuur & milieu
• De productie van zuivel legt een groot beslag op de beschikbare landbouwgrond en op beschikbare grondstoffen.
• Alle koeien samen zorgen voor een grote uitstoot van broeikasgassen zoals methaan.

belastinggeld
• Miljoenen euro's belastinggeld worden gebruikt om het gebruik van zuivel te promoten. Het geld zou beter besteed zijn aan informatiecampagnes om zuivelgebruik te minderen. Het zou een flinke besparing op de gezondheidskosten kunnen opleveren.
• De miljoenen aan subsidies hebben eerder gezorgd voor een melkoverschot, welke deels werd weggewerkt door subsidies te geven voor export naar de derde wereld (waar juist veel mensen  lactose intolerant zijn).

 


Project Media

Melk, Je Kan Zonder!

Tot nu toe

(12.81%)

Beoordelingen

(2)

Bezoeken

(2642)

Nieuwe reacties


activiteiten