Help
RSS
English Dutch

Privacyverklaring Stichting 4just1.com

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van de Stichting 4just1.com (de ďStichtingĒ) inclusief printmedia, radio, televisie, internet en social media. Door gebruik te maken van de diensten die de Stichting je aanbiedt ga je akkoord met de voorwaarden zoals die in deze verklaring zijn opgenomen. De voorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers van de Website. We raden je daarom aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

De Stichting behoudt zich het recht voor veranderingen in deze Privacyverklaring aan te brengen. Veranderingen in de Privacyverklaring zullen aan Gebruikers van de website kenbaar worden gemaakt.

De Stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van Gebruikers. Alle gegevens die je bij je aanmelding of op andere momenten bekend hebt gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door of om je op de hoogte te houden over (acties van) de Stichting. Je gegevens worden niet verkocht aan derden of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.

Indien justitiŽle diensten of andere officiŽle instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens zal de Stichting hiertoe overgaan.

Definities
Stichting is de Stichting 4just1.com. Website is de website www.4just1.com, onder meer toegankelijk via 4just1.com, 4just1 domeinnamen met andere extensies en andere wegen zoals mobiele media. Bezoeker is een niet geregistreerd natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die de Website bezoekt. Lid is een geregistreerde Bezoeker van de Website. Gebruiker is een Bezoeker, Lid of Donateur van de Website. Project is een initiatief op de Website om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken. Projecteigenaar is de initiator en beheerder van een Project op de Website. Donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die de Stichting van gelden voorziet ten behoeve van een Project. Donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een Donateur geld op definitieve wijze overmaakt aan de Stichting zonder directe tegenprestatie.

1. Account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die de Stichting aanbiedt, moet je een persoonlijk 4just1.com account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creŽert, is het mogelijk bepaalde informatie over jezelf in te invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam, achternaam, e-mailadres, geslacht, land, taal en geboortedatum zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van de Website gebruik te kunnen maken. Wel kan het zo zijn dat je van sommige diensten geen gebruik kunt maken zonder meer informatie over jezelf te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend door de Stichting en in opdracht van de Stichting gebruikt voor een optimale dienstverlening.

Donateurs kunnen een anonieme Donatie doen en zijn niet verplicht om contactgegevens te verstrekken met uitzondering van het e-mailadres. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om de Donatie te bevestigen.

Op je persoonlijke pagina op de Website kunnen nu en in de toekomst andere gegevens aan je gevraagd worden ten behoeve van je persoonlijk profiel. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Ook deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

2. Automatisch gegenereerde informatie
De Stichting verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpaginaís mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de paginaís die je bezoekt en ďcookiesĒ.

Wat zijn ďcookiesĒ en hoe gebruikt de Stichting ze?

Ter uitvoering van de dienst maakt de Stichting gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies bevatten informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Website of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbaar toegankelijke computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw 4just1.com account. De Stichting zal nooit via de mail of op andere manieren informeren naar je wachtwoord.

3. Voor welke doeleinden zal de Stichting informatie over jou gebruiken?
De Stichting zal de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken: (i) om met jou te communiceren over de Stichting en de Website en jou informatie toe te zenden omtrent de diensten van de Stichting, zoals updates van de Website; (ii) om de Website aan te passen aan jouw wensen en behoeften; (iii) ter beveiliging van je gegevens en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. De Stichting legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers de Website wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Maar ook als Leden worden lastig gevallen of bij het vermoeden van nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. De Stichting gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

De Stichting verstrekt jouw persoonlijke gegevens alleen aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is. Uitzondering hierop is dat de Stichting automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres, aan derden kan verstrekken die voor de Stichting gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren.

4. Op welke wijze beschermt de Stichting jouw persoonlijke informatie?
De Stichting zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de Website beveiligd met HTTPS voor o. a. een veilige uitwisseling van gegevens en wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen zodat niemand er toegang tot heeft.

5. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens de Stichting over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kunt veranderen, dan kun je een vraag stellen via het contactformulier op de Website.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de Stichting?
De Website kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je de Website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De Stichting heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons) gegevens die via de Website van 4just1.com zijn verkregen. De Stichting accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

7. Mogen minderjarigen gebruik maken van de Website?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Website en kan iedereen een 4just1.com account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een 4just1.com account aanmaakt. Door deze Privacyverklaring te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

8. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel niet contact met ons op te nemen via het contactformulier op de Website.

Stichting 4just1.com
Best, Nederland | 28 februari 2011

Printversie: Privacyverklaring Stichting 4just1

Zoek projecten & doneer

RABOBANK

Word ook vriend van 4just1.com
10 tips
om succesvol donaties te werven

Klik op, download PDF 10 TIPS.
Succes namens 4just1.com